Tài trợ Cổng chào TP. Ninh Bình

Vừa qua Công ty cổ phần Tân Đình Thanh đã tài trợ cho một số công trình của Thành phố...

Cổng chào hội chợ

 

Tin bài cùng mục khác